Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuotekehitys

VTT:llä on monia osaamisia ja palveluita, joita voidaan hyödyntää koneiden ja kuljetusvälineiden tuotekehityksessä. Näitä ovat mm. suoritusarvojen analysointi, rakenteiden ja materiaalien optimointi, kestävyyden ja eliniän hallinta, värähtelyn ja äänen hallinta, energiankäytön ja ympäristövaikutusten hallinta, ergonomiansuunnittelu ja ohjausjärjestelmien algoritmikehitys.

VTT soveltaa mallinnusta ja simulointia tuotekehityksessä eri teknologia-alueilla. Virtuaaliprototypoinnin avulla voimme analysoida ja kehittää tuotteita niiden ollessa vielä suunnittelupöydällä. VTT:n vahvalla mittaus- ja testausosaamisella voidaan varmistaa suunnittelun onnistuneisuus ja käytettyjen simulointimallien oikeellisuus myös käytännössä.

Kehitämme myös tuotekehitysprosessia, siihen liittyviä menetelmiä ja työkaluja. Esimerkiksi virtuaaliprototypoinnista saadaan täysimääräinen hyöty vain, jos koko tuotekehitysprosessi on muokattu uusia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäväksi. Oleellinen osa virtuaaliprototypointiin perustuvaa tuotekehitystä on syntyvän datan hallinta ja sen jatkojalostaminen tuotekehitysprosessissa hyödynnettäväksi.

Ottamalla VTT:n asiantuntijat mukaan tuotekehitykseen jo konseptivaiheessa voidaan tehdä oikeita ratkaisuja ja valita oikeita kehityspolkuja


Lisätietoja

Risto Tiusanen
Asiakaspäällikkö
020 722 3227